TABEL DATA DAN SHIO 2019

TABEL DATA SHIO TOGEL 2019

Berlaku Dari Tanggal 05 Februari 2019 Hingga 24 Januari 2020

 

SHIO 1 : BABI
01 13 25 37 49 61 73 85 97

SHIO 2 : ANJING
02 14 26 38 50 62 74 86 98

SHIO 3 : AYAM
03 15 27 39 51 63 75 87 99

SHIO 4 : MONYET
04 16 28 40 52 64 76 88 00

SHIO 5 : KAMBING
05 17 29 41 53 65 77 89

SHIO 6 : KUDA
06 18 30 42 54 66 78 90

SHIO 7 : ULAR
07 19 31 43 55 67 79 91

SHIO 8 : NAGA
08 20 32 44 56 68 80 92

SHIO 9 : KELINCI
09 21 33 45 57 69 81 93

SHIO 10 : HARIMAU
10 22 34 46 58 70 82 94

SHIO 11 : KERBAU
11 23 35 47 59 71 83 95

SHIO 12 : TIKUS
12 24 36 48 60 72 84 96

JALUR SHIO DAN JUMLAH

JALUR

SHIO

JUMLAH

JALUR 1

01 04 07 10

0 1 4 7

JALUR 2

02 05 08 11

2 5 8

JALUR 3

03 06 09 12

3 6 9